02-026-3399

ช่างติดตั้ง

ท่านใดที่สนใจติดตั้งฟรีวิว เอชดี เพื่อรับชมช่องเอชดี ในระบบ Ku band เต็มประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบรายชื่อช่างติดตั้งตามรายชื่อด้านล่าง

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือติดต่อเพิ่มชื่อช่างติดตั้ง Freeview HD ติดต่อโทร 02-026-3399 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 -17.30 น.)

ช่างติดตั้งฟรีวิว เอชดี

รายชื่อช่างติดตั้ง