02-026-3399

สัมมนา

ภาพรวมสัมนาฟรีวิว เอชดี


 

สัมมนาฟรีวิว เอชดี รุ่น HD200 กับ ไฮแซทเทล

ภาพบรรยากาศการสัมมนาฟรีวิว เอชดี รุ่น HD200 กับ แซทซีสเท็ม พัทยา ภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัดที่สุด HD แท้ๆ

01 02 03 04

 


 

สัมมนาฟรีวิว เอชดี รุ่น HD200 กับ แซทซิสเท็ม พัทยา

ภาพบรรยากาศการสัมมนาฟรีวิว เอชดี รุ่น HD200 กับ แซทซีสเท็ม พัทยา ภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัดที่สุด HD แท้ๆ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 

สัมมนาฟรีวิว เอชดี รุ่น HD200 กับ อมตะทีม ชลบุรี

ภาพบรรยากาศการสัมมนาฟรีวิว เอชดี รุ่น HD200 กับ อมตะทีม ชลบุรี ภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัดที่สุด HD แท้ๆ

01 02 03

 


 

สัมมนาฟรีวิว เอชดี รุ่น HD200 กับ แซทซิสเท็ม เชียงใหม่

ภาพบรรยากาศการสัมมนาฟรีวิว เอชดี รุ่น HD200 กับ แซทซีสเท็ม เชียงใหม่ ภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัดที่สุด HD แท้ๆ

02 03 04 05 06 07 08 01


 

งานสัมนาฟรีวิว เอชดี HD 200 ดาวกระจายนายช่าง

ภาพบรรยากาศงานสัมนาฟรีวิว เอชดี จัดสัมมานาร้านดาวกระจายนายช่างภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัดที่สุด HD แท้ๆ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


 

สัมมานาร้านสันติดาวเทียม กระบี่ (13-08-2559)

ภาพบรรยากาศการสัมมนา ฟรีวิว เอชดี จัดสัมมานาร้านสันติดาวเทียม กระบี่ วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559 ภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัด HD แท้ๆ

01 02 03 04 05


 

สัมมนาร้านประเสริฐโทรทัศน์ จังหวัดสระบุรี (31-07-2559)

ภาพบรรยากาศการสัมมนา ฟรีวิว เอชดี จัดสัมมานาร้านประเสริฐโทรทัศน์ จังหวัดสระบุรี วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 ภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัด HD แท้ๆ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11


 

สัมมานาอินเตอร์มีเดีย นครศรีธรรมราช (16-07-2559)

ภาพบรรยากาศการสัมมนา ฟรีวิว เอชดี จัดสัมมานาอินเตอร์มีเดีย นครศรีธรรมราช วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 ภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัด HD แท้ๆ

01 02 03 04 05 06 07

 


 

สัมมานาร้านชัยชนะ เชียงใหม่ (09-07-2559)

ภาพบรรยากาศการสัมมนา ฟรีวิว เอชดี จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัดที่สุด HD แท้ๆ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


สัมมานาร้านอุทัยทีวี (29-06-2559)
ภาพบรรยากาศการสัมมนา ฟรีวิว เอชดี ร้านอุทัยทีวี เขตประเวศ กรุงเทพฯ วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559

ภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัดที่สุด HD แท้ๆ

41154 S__15990787 S__15990790 10812


สัมมนา ร้านกนกวรรณ จังหวัดจันทบุรี (26-06-2559)

ภาพบรรยากาศการสัมมนา ฟรีวิว เอชดี ร้านกนกวรรณ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 26 มิถุนายน 2559

ภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัด HD แท้ๆ

27284 27286 S__14630927 S__14630928


สัมมนา พีแอนด์พี อิเล็กทรอนิกส์ นนทบุรี (22-06-2559)

ภาพบรรยากาศการสัมมนา ฟรีวิว เอชดี ร้านพีแอนด์พี อิเล็กทรอนิกส์ นนทบุรี วันที่ 22 มิถุนายน 2559

ภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัด HD แท้ๆ

S__15687684 S__15687685 S__86384697 S__86384699


สัมมนา ดีดีดาวเทียม พระนครศรีอยุธยา (10-06-2559)
ภาพบรรยากาศการสัมมนา ฟรีวิว เอชดี ดีดีดาวเทียม พระนครศรีอยุธยา วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัด HD แท้ๆ

ฟรีวิว เอชดี_ดีดีดาวเทียม3ฟรีวิว เอชดี_ดีดีดาวเทียม1 ฟรีวิว เอชดี_ดีดีดาวเทียม2  ฟรีวิว เอชดี_ดีดีดาวเทียม4


สัมมนา วิทพาวเวอร์ไลน์ นครปฐม (09-06-2559)
ภาพบรรยากาศการสัมมนา ฟรีวิว เอชดี ร้านวิทพาวเวอร์ไลน์ นครปฐมวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัด HD แท้ๆ

25919 57987 57989 57990


สัมมนา ร้านอุดมแอร์เซอร์วิส สมุทรสาคร (08-06-2559)
ภาพบรรยากาศการสัมมนา ฟรีวิว เอชดี ร้านอุดมแอร์เซอร์วิส สมุทรสาคร วันที่ 8 มิถุนายน 2559

ภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัด HD แท้ๆ

S__14934035S__1493404525295S__14934055


สัมมนา จังหวัดขอนแก่น (06-06-2559)
ภาพบรรยากาศการสัมมนา ฟรีวิว เอชดี จังหวัดขอนแก่น วันที่ 6 มิถุนายน 2559

ภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัด HD แท้ๆ

สัมมนา จังหวัดขอนแก่น (06-06-2559) สัมมนา จังหวัดขอนแก่น (06-06-2559)2 สัมมนา จังหวัดขอนแก่น (06-06-2559)3 สัมมนา จังหวัดขอนแก่น (06-06-2559)4


สัมมนา ร้านปากน้ำดาวเทียม ปัตตานี (17-05-2559)
ภาพบรรยากาศ การสัมมนา ฟรีวิว เอชดี ร้านปากน้ำดาวเทียม ปัตตานี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

ภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัด HD แท้ๆ

14975 S__14409762 S__10502225304999


สัมมนา สุราษฎร์เซอวิส สุราษฎร์ธานี (16-05-2559)
ภาพบรรยากาศ การสัมมนา ฟรีวิว เอชดี สุราษฎร์เซอวิส สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัด HD แท้ๆ

332647 13177355_676563942484964_8414001000834454544_nS__16638069 13254563_676563582485000_4233469101701695691_n


สัมมนา ร้านหมอไฟ สุราษฎร์ธานี (15-05-2559)
ภาพบรรยากาศ การสัมมนา ฟรีวิว เอชดี ร้านหมอไฟ สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559

ภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัด HD แท้ๆ

13244846_1079614588749174_2933273023965727504_n 13239250_1079617945415505_6234349541474910577_n13178816_1079547295422570_254994940349815920_n  13239383_1079547298755903_7623603809607203139_n


สัมมนา พศวัตเทคโนโลยี พัทลุง (14-05-2559)
ภาพบรรยากาศ การสัมมนา ฟรีวิว เอชดี ร้านพศวัตเทคโนโลยี พัทลุง  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559

ภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัด HD แท้ๆ

13240566_1079531728757460_5861363889095569827_n13646 13647 13221698_1079072665470033_4327898803504600858_n


สัมมนา คอมเทลแซท ชลบุรี (13-05-2559)
ภาพบรรยากาศ การสัมมนา ฟรีวิว เอชดี ร้านคอมเทลแซท ชลบุรี  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัด HD แท้ๆ

13232946_1073768099336849_4294926308348281144_n 13226844_1078516388858994_1138811234815748474_n 13173910_1078503345526965_1552512429652511892_n 13165872_1078503105526989_932314165669803274_n

 


สัมมนา กรุงเทพฯ (04-05-2559)
ภาพบรรยากาศ การสัมมนา ฟรีวิว เอชดี กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

ดูภาพเพิ่มเติม ที่นี่

01 P1010740 P1010554 P1010492 


สัมมนา อมตะทีม ชลบุรี (07-04-2559)
ภาพบรรยากาศ การสัมมนา ฟรีวิว เอชดี ที่ อมตะทีม ระยอง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

ภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัด HD แท้ๆ

ดูภาพเพิ่มเติม ที่นี่

สัมมนา ฟรีวิว เอชดี อมตะทีม ชลบุรี สัมมนา ฟรีวิว เอชดี อมตะทีม ชลบุรี สัมมนา ฟรีวิว เอชดี อมตะทีม ชลบุรี สัมมนา ฟรีวิว เอชดี อมตะทีม ชลบุรี


สัมมนา อมตะทีม ระยอง (08-04-2559)

ภาพบรรยากาศ การสัมมนา ฟรีวิว เอชดี ที่ อมตะทีม ระยอง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

ภายในงานสัมนามีการอบรมช่างติดตั้ง และสาธิตวิธีการติดตั้งง่าย ๆ รวมทั้งกิจกรรมให้ช่างติดตั้งได้ทดลองติดตั้งฟรีวิว เอชดี ด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความคมชัด HD แท้ๆ

ดูภาพเพิ่มเติม ที่นี่

ฟรีวิว เอชดี สัมมนาระยอง ฟรีวิว เอชดี สัมมนาระยอง สัมมนา ฟรีวิว เอชดี ระยอง สัมมนา ฟรีวิว เอชดี ระยอง